Bc. David DOLEŽAL

Bakalářská práce

Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics

Simulation of heat transfer in the program COMSOL Multiphysics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vedení tepla pevnými látkami a vytvořením modelu v komerčním programu COMSOL Multiphysics. Práce je celkem členěna do pěti tématických celků. První část se stručně zabývá významem a charakteristikou programu i modulu přenosu tepla. Teplo, jako jedna z forem energie, doprovází všechny fyzikální děje se kterými se můžeme setkat a je nedílnou součástí našich životů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of heat conduction in solids and the creation of a model in the commercial program COMSOL Multiphysics. The work is divided into five thematic units. The first part deals briefly with the meaning and characteristics of both the program and the heat transfer module. Heat, as one form of energy, accompanies all the physical processes we can encounter and is an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽAL, David. Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Fu-TchVu

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z8v3rr z8v3rr/2
2. 1. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 1. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.