Theses 

Výskyt podmíněně patogenních mykobakterií v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka a zvířat. – Bc. Marek Jedlička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Marek Jedlička

Bakalářská práce

Výskyt podmíněně patogenních mykobakterií v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka a zvířat.

Occurrence of potentially pathogenic mycobacteria in the environment and their impact on human and animal health

Anotace: Netuberkulózní mykobakterie jsou podmíněně patogenní mikroorganismy, jež se běžně vyskytují v prostředí a mohou způsobit onemocnění zvířat a člověka. Jako infekční agens se projevují zejména u imunodeficientních a imunokompromitovaných jedinců, u kterých mohou být původci onemocnění plic, kůže a měkkých tkání, nebo ojediněle může docházet k multi-orgánovému rozšíření infekce. V klinické a laboratorní praxi se v současné době používá mnoho diagnostických metod k jejich detekci. Mezi tyto diagnostické přístupy patří klasická kultivace či molekulárně biologické metody, kterými jsou např. DNA sondy, druhově specifická PCR, nebo genomové analýzy.

Abstract: Nontuberculous mycobacteria occasionally causing infections in humans and animals are ubiquitous in the environment. Nontuberculous mycobacteria usually infect immunodeficient or immunosupressed individuals. Infection could resul into the disease of lungs or skin tissue. Rarely disseminated infection could be observed. Currently, there are available several diagnostic methods for detection of nontuberculous mycobacteria. These methods include cultivation or molecular based methods like DNA assays, species specific PCR or genomic analysis.

Klíčová slova: Netuberkulózní mykobakterie, NTM, mykobakterie, mykobakteriózy, saprofitické mikroorganismy, Mycobacterium avium, Nontuberculous mycobacteria, mycobacteria, mycobacteriosis, saprophytic microorganisms, Mycobacterium marinum

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Michal Slaný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:30, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz