Bc. Marek Jedlička

Bakalářská práce

Výskyt podmíněně patogenních mykobakterií v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka a zvířat.

Occurrence of potentially pathogenic mycobacteria in the environment and their impact on human and animal health
Anotace:
Netuberkulózní mykobakterie jsou podmíněně patogenní mikroorganismy, jež se běžně vyskytují v prostředí a mohou způsobit onemocnění zvířat a člověka. Jako infekční agens se projevují zejména u imunodeficientních a imunokompromitovaných jedinců, u kterých mohou být původci onemocnění plic, kůže a měkkých tkání, nebo ojediněle může docházet k multi-orgánovému rozšíření infekce. V klinické a laboratorní …více
Abstract:
Nontuberculous mycobacteria occasionally causing infections in humans and animals are ubiquitous in the environment. Nontuberculous mycobacteria usually infect immunodeficient or immunosupressed individuals. Infection could resul into the disease of lungs or skin tissue. Rarely disseminated infection could be observed. Currently, there are available several diagnostic methods for detection of nontuberculous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Michal Slaný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma