Bc. Štěpánka Soukupová

Diplomová práce

Subjektivně vnímaná zkušenost žen s partnerským násilím

The subjectively perceived experience of women with intimate partner violence
Anotace:
Magisterská diplomová práce mapuje zkušenost žen, které byly v některém ze svých intimních vztahů vystaveny psychickému či jinému násilí ze strany partnera. V rámci výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s pěti ženami. Data byla zpracována za užití interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výsledky jsou prezentovány v podobě individuálních analýz zkušenosti respondentek i optikou společných …více
Abstract:
This master's thesis explores the experience of women who were exposed to psychological or other abuse by their sexual partner in one of their intimate relationships. Five semi-structured interviews were conducted. The data were processed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Results are presented in the form of individual cases and also from the perspective of generic experiential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2024
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Vášová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta