Theses 

Marketingová strategie společnosti Ring fair – Bc. Lenka Tichá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Tichá

Diplomová práce

Marketingová strategie společnosti Ring fair

Marketing strategy of company Ring fair

Anotace: Marketingové strategie jsou dnes nedílnou součástí podnikového strategického plánování. Bez dobře zpracovaných strategií se firmy již neobejdou a neobstojí v boji s konkurenty. Diplomová práce se v obou svých částech zabývá problematikou marketingových strategií. V teoretické části jsou uvedeny teoretické základy jednotlivých strategií a možnosti jejich využití ve společnosti. V praktické části jsou pak konkrétně specifikovány na dané firmě a její problematice. V návrhové části je doporučeno inovovat především strategii produktovou, distribuční a komunikační. Jejich cílem je získat větší podíl na trhu, zvýšit počet zákazníků a zviditelnit firmu v očích odborné i zákaznické veřejnosti.

Abstract: Marketing strategies are now an integral part of corporate strategic planning. Without a well-worked strategy, the company has not be and do not stand up in a fight with competitors. The dissertation is in both two parts deals with marketing strategies issue. In the theoretical part are mentioned the theoretical foundations of each strategies and their possibilities of using in a company. In the practical part are specifically specified on the company and its issues. In the design section is recommended that you upgrade mainly product strategy, distribution and communication. Their target is to get more market share, more customers and increase business subconscious in the eyes of professional and consumer audience.

Klíčová slova: Marketingová strategie, marketing, reklama, distribuce, produkt, podnik, trh, finance, cena, konkurence, zákazník, poptávka, nabídka.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz