Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D.

Disertační práce

Problematika autorství duchovních písní v kancionálech 16. a 17. století: Blahoslavův Rejstřík a jeho pokračovatelé

Issues of autorship of sacred songs in hymn books of the 16th and 17th century: Blahoslav's Register and its successors
Anotace:
Cílem této práce je přispět k výkladu široké a v reformačním období velmi složité problematice autorství duchovních písní. Základním pramenem, od kterého se odvíjí i koncepce této práce, je Blahoslavův soupis autorů Písní duchovních některých, jichž se ode vší Jednoty Bratrské písně užívá, Rejstřík (Akta Jednoty bratrské, 9. sv). Součástí práce je jeho porovnání s glosovanými bratrskými kancionály …více
Abstract:
The purpose of this work is to broaden the contemporary interpretation of the authorship of sacred songs, which is especially complicated in terms of the period of reformation. The basic source for this thesis is a list titled Písní duchovních některých, jichž se ode vší Jednoty Bratrské písně užívá, Rejstřík (Register) by Jan Blahoslav (Acta of Unitas Fratrum, vol. 9). The thesis compares the Register …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda