Bc. Renata PREJDOVÁ

Diplomová práce

Role muže očima žen a role ženy očima mužů

Men's role through the women's eyes and women's role through the men's eyes
Anotace:
Diplomová práce je věnována aktuálnímu společenskému tématu, problematice genderových rolí na Rožnovsku v minulosti i v současnosti. Skládá se ze tří částí ? obecné, historické a empirické. Obecná část se zabývá zejména tematickým pojmoslovím, problematikou vzniku a vývoje feminismu u nás a také věnuje pozornost některým sociálním a demografickým fenoménům současnosti. Historická část podává svědectví …více
Abstract:
My diploma thesis is focused on historical and present-day?s gender role problems in Roznov region. The thesis has three parts ? general, historical and empirical. The general section defines the used terminology and describes the feminism development in Czech Republic. It also mentions some present-day?s social and demographic topics. Gender role in Roznov region from the historical point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2009
Zveřejnit od: 16. 3. 2009
Identifikátor: 1015975

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PREJDOVÁ, Renata. Role muže očima žen a role ženy očima mužů. Brno, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.