Simona Zelinová

Bakalářská práce

A Business Plan for the Cafe Pet Friend

A Business Plan for the Cafe Pet Friend
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro kavárnu Pet Friend. Tato práce má dvě části a to teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o teorii podnikání a sestavení podnikatelského plánu. Praktická část se zaměřuje na vypracování samotného podnikatelského plánu a zhodnocuje, zda je project realizovatelný.
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the elaboration of the business plan for Pet Friend Cafe. The thesis has a theoretical and analytical part. The theoretical part focus on the theory of entrepreneurship and has a business plan. The practical part focuses on the elaboration of the business plan and evaluates the feasibility of the business plan.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Dokulil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zelinová, Simona. A Business Plan for the Cafe Pet Friend. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi