Bc. Iveta Jurčíková

Master's thesis

Aplikace architektonických vzorů při vývoji mobilní aplikace pro Android

Application of architectural patterns during mobile app development for Android
Abstract:
In the Czech Republic there are more than 220 centers, using the CLUBSPIRE system, which module called Webové rezervace allows clients to work solely through the web browser. This diploma thesis describes the development process of mobile application CLUBSPIRE. Emphasis of the work was put on correctly chosen architecture to ensure its scalability in the prospective of future developments. The output …more
Abstract:
V Českej republike existuje viac ako 220 centier, využívajúcich systém CLUBSPIRE. V súčasnosti jeho modul Webové rezervace umožňuje klientom prácu iba cez webový prehliadač. Diplomová práca popisuje vývojový proces mobilnej aplikácie CLUBSPIRE pre Android. Dôraz bol kladený na správne zvolenú architektúru s cieľom zabezpečiť rozšíriteľnosť systému v prípade budúceho vývoja. Výstupom práce je finálna …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Václav Jureček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic