Bc. Miluše Šťastná

Diplomová práce

Příčiny syndromu vyhoření z pohledu pracovníků agentur podporovaného zaměstnávání

Burnout Causes from the Supported Employment consultants' Points of View
Anotace:
Diplomová práce se zabývá příčinami syndromu vyhoření v oblasti podporovaného zaměstnávání. Tyto příčiny jsou zjišťovány z pohledu pracovníků, kteří v této oblasti pracují. V práci jsou také nastíněny možnosti preventivních opatření.
Abstract:
The Master’s Thesis investigates the causes of the burnout in the supported employment area. The thesis explores the causes from the supported employment organizations employees’ point of view and tries to highlight the burnout prevention possibilities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta