Bc. Karolína Adamová

Bakalářská práce

Komparace volebních kampaní ODS a ČSSD před volbami do PS v roce 2010

The Comparison of electoral campaigns of ODS and CSSD in 2010
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je srovnat volební kampaně politických stran ODS a ČSSD před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Práce se zaměří na tři vybrané komponenty volební kampaně, a to na část kontaktní, internetovou a vizuální. Kontaktní kampaní se rozumí organizování mítinků a další osobní kontakt kandidátů s voliči, např. obtelefonovávání domácností …více
Abstract:
The goal of this thesis is to compare the election campaigns of political parties ODS and CSSD before the elections to the House of Deputies of Parliament of the Czech Republic in 2010. Work will focus on three selected components of the campaign, direct contact campaign, online and visual campaign. Direct contact campaign consists of organized meetings and other personal contact of candidates with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Kneblová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií