Bc. Lucie Votýpková

Master's thesis

Zpracování poškozeného obrazu paměti na haldě

Parsing of damaged heap dump
Abstract:
Cílem práce je přezkoumání aktuálního stavu tvorby obrazu paměti na hladě v Java Virtual Machine a jeho následné zpracování se zaměřením na možné poškození tohoto obrazu. Poté vytvoření s pomocí existujících nástrojů prototypové aplikace, která bude schopná pracovat s poškozeným obrazem paměti a zpracovávat i informace za místem poškození, což aktuální nástroje neumožňují.
Abstract:
The goal of work is investigation of current state of creation heap dump in Java Virtual Machine and parsing of such heap dump and focus on corrupted heap dump. Creation of prototype application which will be able to work with corrupt dump with help of current parsing tools. It will be able to process even the data after damaged place, which is not supported yet.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering