Mgr. Jakub Vamberský

Bakalářská práce

Komparace vzájemné bezpečnostní politiky Arménie a Azerbajdžánu od roku 1991 do současnosti

Comparison of security policies of Armenia and Azerbaijan from 1991 up to the present
Anotace:
Cílem práce je vymezení konceptu bezpečnostní politiky a jeho aplikace na Arménii a Ázerbájdžán. V první řádě charakterizujeme koncept bezpečnostní politiky, abysme mohli určit jestli jsou bezpečnostní politiky výše zminěných států v souladu s hlavními charakteristickými rysy států vestfálského typu. To poslouží k tomu, abychom byli schopni určit nejdůležitější aspekty bezpečnostních politik Arménie …více
Abstract:
The goal of my work is to describe the concept of security policy and apply it on Armenia and Arerbaijan. First of all we are going to characterize the concept of security policy so that we can determine whether are securiti policies of above mentioned states in accordance with main characteristics of states of Westphalien types. This is going to be used to determine the main elements of security policies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy