Zuzana SLOBODOVÁ

Bachelor's thesis

Využití nástrojů PR v rámci komunikační strategie organizace

Use of PR tools within an organization communication strategy
Anotácia:
Teoretická část této práce se zabývá vymezením pojmu public relations. Popisuje odlišné přístupy k teorii vztahů s veřejností a zaměřuje se na popis jednotlivých nástrojů PR. Pojednává také o možných metodách měření efektivity PR aktivit. Praktická část vychází z teoretických poznatků zpracovaných v úvodní části práce. Je zaměřena na celkovou analýzu PR aktivit společnosti Telefónica O2 Czech Republic …viac
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with specifying the term of public relations. It describes various approaches to the theory of public relations and targets on specification of particular PR tools. It also deals with various methods of measuring effectiveness of PR activities. The practical part results from theoretical knowledge given in introductory part of the thesis. It focuses on overall …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18773

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOBODOVÁ, Zuzana. Využití nástrojů PR v rámci komunikační strategie organizace. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communications Studies / Marketing Communications