Bc. David Bernard

Bakalářská práce

Využití OCR technologií v oblasti zrakově handicapovaných

Using OCR technologies in the field of visually impaired people
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím aktuálních možností v oblasti OCR technologií a jejich dostupností pro zrakově handicapované. Úvodní část práce se věnuje handicapovaným na Masarykově univerzitě a stručně představuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás. Zde je zahrnut také výčet střediskem poskytovaných služeb, které mohou handicapovaní využít, a to nezávisle na tom, zda …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of current possibilities in the field of OCR technologies and their availability for visually impaired people. The introductory part of the thesis is dedicated to disabled people at Masaryk University and briefly presents the Center for Assistance to Students with Special Needs Teiresias. There is also included a list of services provided for disabled people, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta