Bc. David Bernard

Bachelor's thesis

Využití OCR technologií v oblasti zrakově handicapovaných

Using OCR technologies in the field of visually impaired people
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá využitím aktuálních možností v oblasti OCR technologií a jejich dostupností pro zrakově handicapované. Úvodní část práce se věnuje handicapovaným na Masarykově univerzitě a stručně představuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás. Zde je zahrnut také výčet střediskem poskytovaných služeb, které mohou handicapovaní využít, a to nezávisle na tom, zda …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of current possibilities in the field of OCR technologies and their availability for visually impaired people. The introductory part of the thesis is dedicated to disabled people at Masaryk University and briefly presents the Center for Assistance to Students with Special Needs Teiresias. There is also included a list of services provided for disabled people, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2019
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta