Mgr. Lukáš Rúčka, MPA

Bakalářská práce

Předpokládané strukturální změny ve fungování EU od roku 2014

Presumed Structural Changes in the Functioning of the EU after 2014
Abstract:
This bachelor thesis describes the structural changes in the functioning of the main EU institutions, which are to come in 2014. In addition, it analyses and evaluates the impact on the small Member states. The beginning contains a brief introduction of the Lisbon Treaty as a legal basis for the structural changes and the complications which occurred during the process of ratification. The brief overview …více
Abstract:
Táto bakalárska práca pojednáva o štrukturálnych zmenách vo fungovaní hlavných inštitúcií Európskej únie, ktoré nastanú od roku 2014. Zároveň analyzuje a hodnotí dopady týchto zmien na vybrané malé členské štáty. Úvodom je v krátkosti predstavená Lisabonská zmluva ako právny základ štrukturálnych zmien a komplikácie, ktoré ju postretli v súvislosti s ratifikačným procesom. Po stručnom prehľade hlavných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa