Bc. et Bc. Markéta Malenovská

Diplomová práce

Aplikace cafeteria systému ve vybraném podniku

Application of the cafeteria system in the chosen company
Anotace:
Diplomová práce „Aplikace cafeteria systému ve vybraném podniku“ pojednává o moderním způsobu odměňování. Jejím cílem je navrhnout systém poskytování zaměstnaneckých výhod s využitím cafeteria systému v podniku Tyco Electronics Czech s.r.o. Předložená diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje problematice odměňování se zaměřením na zaměstnanecké výhody …více
Abstract:
The diploma thesis „Application of the cafeteria system in the chosen company” describes a modern method of an employee reward system. The goal of the thesis is to design a new method for providing employee benefits with the use of cafeteria system in the company Tyco Electronics Czech s.r.o. The proposed thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with reward …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta