Bc. Blanka Blažková, DiS.

Diplomová práce

Státní příspěvkové organizace a zdroje jejich financování v praxi

Governmental contributory organization and sources of theirs financial support in practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá neziskovými organizacemi a způsoby jejich financování z různých zdrojů. Možnosti státního rozpočtu financovat kulturní organizace pomocí dotací, jsou stále omezenější. Proto analyzuji možnosti a způsoby,jak pro neziskové organizace nalézt další zdroje financování. První část se zabývá neziskovým sektorem a jeho funkcemi, které ve společnosti plní. Ve druhé části jsou rozebrány …více
Abstract:
This thesis deals with non-profit organizations and ways of funding them from various sources. Possibility of state budget to subsidize cultural organizations through grants, is getting more and more limited. Therefore, I analyze the possibilities and ways for non-profit organizations to find additional sources of funding. The first part deals with the non-profit sector and its functions to fulfill …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Anderle

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní