Mgr. Tereza Fousková

Bakalářská práce

Suburbanizace na Znojemsku: případ Přimětic a Citonic

Suburbanization of Znojmo region: Case of Přimětice and Citonice
Anotace:
Název práce: Suburbanizace na Znojemsku: případ Přímětic a Citonic Počet znaků (včetně mezer): 89 450 Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat vybrané suburbanizované oblasti podle polohy vůči původní zástavbě a jádrovému městu a určit souvislost této polohy s mírou negativních dopadů suburbanizace na danou lokalitu. V teoretické části se zaměřuje na vymezení termínu suburbanizace, popisuje …více
Abstract:
Title: The suburbanization of Znojmo region: the case of Přímětice and Citonice Number of characters (spaces included): 89 450 The main object of this thesis is to compare two suburbanized areas according to their position against the original buildings and against the core of city. It tries to determine the relationship between the position and the degree of negative impact of suburbanization on selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Martina Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií