Mgr. Jaroslav Králíček, Ph.D.

Disertační práce

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví a pravomoc dle nařízení Brusel I

The Enforcement of Intellectual Property Rights and Jurisdiction under the Brussels I Regulation
Anotace:
Předmětná disertační práce se zabývá teoretickými a praktickými otázkami určování pravomocného orgánu při prosazování práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem, a to z pohledu jednoho z nejvýznamnějších právních nástrojů Evropské unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech – nařízení Brusel I. Důraz je přitom kladen primárně na stávající nařízení Brusel …více
Abstract:
This dissertation is engaged with determination of an authority having jurisdiction in relations with international element to deal with the enforcement of intellectual property rights from the perspective of one of the most important legal instruments of the European Union in the field of judicial cooperation in civil and commercial matters – the Brussels I Regulation. The emphasis is primarily placed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 4. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., JUDr. Miluška Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta