Tereza Kijonková

Bakalářská práce

Návrh strategie pro podnik Gold Office s.r.o.

Strategy proposal for company Gold Office s.r.o.
Anotace:
Kijonková, T. Návrh strategie pro podnik Gold Office s.r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Bakalářská práce se zabývá návrhem strategie pro podnik Gold Office s.r.o. Teoretická část práce se věnuje literární rešerši a je zaměřena především na po-jmy z oblasti strategické analýzy. Získané poznatky z teoretické části jsou využity v části praktické, kde je analyzováno vnitřní …více
Abstract:
Kijonková, T. Strategy proposal for company Gold Office s.r.o. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2021. The bachelor thesis is focused on the proposal of a strategy for the company Gold Office s.r.o. The theoretical part is based on literary research and is mainly focused on concepts from the field of strategic analysis. Gained knowledge from the theoretical part is used in the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta