Pavel Kollert

Bakalářská práce

Harmonizace daňového systému v EU a postoj České republiky

Harmonization of Tax System in EU and Attitude of Czech Republic
Anotace:
Tato práce má systematicky analyzovat problematiku daňové harmonizace v členských státech Evropské unie. Vedle uvedení do problematiky je cílem zejména analýza činností institucí Evropské unie v rámci této agendy, zachytit postoje jednotlivých států v rámci Rady EU a činnosti národních institucí těchto čl. států, výsledky a dopady v jednotlivých zemích EU. Není opomenuta také souvislost harmonizace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB173

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2010
  • Vedoucí: Karel Vít
  • Oponent: Jaroslav Pakosta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politické vědy