Tomáš GAJDOŠ

Bakalářská práce

Successful Manager Leads People to Personal Growth: The Possibilities of Coaching and Mentoring.

Successful Manager Leads People to Personal Growth: The Possibilities of Coaching and Mentoring.
Abstract:
This thesis deals with new trends in leadership. It sees as the essence the personal development and the freedom in human life. In the theoretical part explains why it is beneficial for managers to lead people to develop themselves and to be progressive. Nowadays this can be achieved through coaching and mentoring, which are concepts that I will explain. The analytical part is devoted to the views …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá novými trendy ve vedení lidí. Jako podstatu vidí osobní růst a svobodu v lidských životech. V teoretické části vysvětluje, proč je pro manažery přínosné vést lidi k vlastnímu rozvoji a být pokrokový. V dnešní době lze tohoto docílit pomocí koučinku a mentoringu, což jsou pojmy, které si budeme vysvětlovat. V analytické části se věnuje pohledům lídrů, koučů a rovněž studentům …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alexandra Hubáčková, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDOŠ, Tomáš. Successful Manager Leads People to Personal Growth: The Possibilities of Coaching and Mentoring.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma