Ing. Kamila Urbánková

Bachelor's thesis

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech – entertainment marketing (projekt dramaturgie, produkce a marketingové komunikace eventu)

Specifics of Integrated Marketing Communications in Selected Industries – Entertainment Marketing (Dramaturgy, Production and Marketing Communication Project of Marketing Event)
Abstract:
Práce popisuje základní východiska marketingového odvětví jako je produkt, místo, cena a propagace a dále sleduje specifika dílčích marketingových nástrojů v oblasti event marketingu. Popisuje realizaci eventu jako takového. Hodnotí klady a zápory veletrhů a výstav k využití jako jedné z forem propagace produktu.
Abstract:
This work describes the starting points the marketing industry as a product, place, price and promotion, and is following specifics of individual marketing tools in the field of event marketing. Describes the realization of the event itself. Evaluate the pros and cons of trade fairs and exhibitions to be used as a form of product promotion.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2012
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication