Bc. Tomáš Duchoň

Bakalářská práce

Specifika složení těla u sportovních lezců

Body composition specifics of sport climbers
Anotace:
Cílem práce bylo analyzovat složení těla u skupiny sportovních lezců a získané výsledky zpracovat a porovnat s dalšími studiemi, které se touto problematikou zabývaly.
Abstract:
The aim of the thesis was to analyze body composition of elite sport climbers. Collected data were compared with other studies, where sport climbers were examined.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií