Josef SLADKOVSKÝ

Diplomová práce

Dopad zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, v aktuálním znění, na systém kontrol dotací prováděných Finančním úřadem pro Ústecký kraj

An effect of the Czech Financial Administration Legal Code No 456/2011 Coll., into the system of financial supports supervision which is realized on an operational level of the Revenue Authority in Ústí nad Labem region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dopadem zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, v aktuálním znění, na systém kontrol dotací prováděných Finančním úřadem pro Ústecký kraj. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit efektivitu systémů kontrol dotací v období od roku 2010 do roku 2012, tedy před účinností zákona o finanční správě a v období od roku 2013 do roku 2015, tedy za účinnosti zákona …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on impact of Act No. 456/2011 Coll. of the Financial Administration of the Czech Republic, going definition on subsidies control system performed by Tax Office for Ústí nad Labem region. The main aim of this diploma thesis is evaluation of subsidies control system efficiency in period from 2010 to 2012, consequently, before the effectiveness of the Act of the Financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLADKOVSKÝ, Josef. Dopad zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, v aktuálním znění, na systém kontrol dotací prováděných Finančním úřadem pro Ústecký kraj. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická