Kryštof Kušiak

Diplomová práce

Hodnocení vědy a výzkumu v ČR na příkladu konkrétní vědecké instituce

Science and research evaluation in the Czech Republic on the example of the particular scientific institution
Anotace:
Financování vědy a výzkumu v ČR je nezbytnou součástí národního hospodářství. Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat prostředí, které českou vědu formuje, zhodnotit její pozici a na příkladu konkrétní veřejné výzkumné instituce prozkoumat financování, hospodaření a specifika ekonomického řízení tohoto typu organizací.
Abstract:
The science funding and research in the Czech Republic is an essential part of the national economy. The Master´s thesis aims at analysing scientific sector, evaluates its position in the Czech economy and on the example of the particular public research institution examines funding and management of these types of public corporations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedoucí: Martina Sieber
  • Oponent: Jindřich Špička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71963