Bc. Monika Baumgartnerová

Diplomová práce

Testovanie štatistických hypotéz

Testing statistical hypothesis
Abstract:
This thesis describes the testing of statistical hypotheses. It explains the theory of testing, and presents examples of different situations. There are some parametric and nonparametric tests described. Specific examples show testing in statistical program R. The aim of this thesis is to summarize the theory of testing clearly and understandable and illustrate examples of it in the program R.
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá testovaním štatistických hypotéz. Podrobne rozoberá a vysvetľuje teóriu testovania a na príkladoch približuje rôzne situácie. V práci sú predstavené niektoré parametrické a neparametrické testy. Na konkrétnych príkladoch je ukázané fungovanie testovania v štatistickom programe R. Cieľom tejto diplomovej práce je prehľadne a zrozumiteľne zhrnúť teóriu testovania štatistických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat