Bc. Marie Novotná

Master's thesis

Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině

Automatic detection of errors in syntactic agreement for Czech
Anotácia:
Diplomová práce je součástí komplexu několika prací, které mají společný cíl: vytvořit uspokojivý automatický jazykový korektor pro česky psané texty. Tato práce se zaměřuje na oblast gramatické shody a klade si za cíl zmapovat možnosti vylepšení stávajícího řešení detekce chyb v této oblasti, zejména v případě shody podmětu s přísudkem ve větě jednoduché, ale také shodného přívlastku se jménem. Na …viac
Abstract:
The diploma thesis is a part of a complex of several projects connected by a common goal: to make a convenient automatic language corrector for Czech written texts. It focuses on syntactic agreement and mapping the possibilities how to improve the detection of errors in this field, especially for the subject-predicate agreement in a simple sentence, but also for the attributive adjective-noun agreement …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedúci: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta