Monika Gabrielová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská dokumentace na novorozeneckém oddělení

Nursing Documentation in a Newborn's Ward
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku ošetřovatelské dokumentace na novorozeneckém oddělení. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám zdravotnickou dokumentací, ošetřovatelskou dokumentací a fyziologickým novorozencem. Výzkumnou část tvoří především forma dotazníkového šetření, které doplňuje studium ošetřovatelské dokumentace a rozhovor. Výzkumná část …více
Abstract:
The work of Bachelor is focused on the issues of nursing documentation in a newborn?s ward. It is divided into two parts: theoretic and practical. In the theoretic part I deal with health records and documentations, nursing documentation and physiological newborn. The practical part which is such a kind of research consists of questionnaire that is enriched by study of nursing documentation and interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gabrielová, Monika. Ošetřovatelská dokumentace na novorozeneckém oddělení. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra