Mgr. Jitka Pouzarová

Bakalářská práce

Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu

Process of forming the art therapy and artphiletic program in context of care of children At Risk in the Diagnostic Institute
Anotace:
Bakalářská práce „Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu“ pojednává o využití arteterapie a artefiletiky v kontextu péče o ohrožené děti. V práci se zabýváme jednak konkrétním vymezením pojmů ohrožené děti, diagnostický ústav, arteterapie a artefiletika, upozorňujeme též na právě probíhající transformaci ústavní péče, která …více
Abstract:
Diploma thesis „Process of forming the art therapy and artphiletic program in context of care of children At Risk in the Diagnostic Institute” deals with using the art therapy and artphiletic in context of care of children At Risk. In this work we consider with delimititation terms children At Risk, Diagnostic Institute, Art therapy, Artphiletics. We talked about transformation of Institutional care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Běhounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika