Petra Lančaričová

Bakalářská práce

Surface water quality in Visegrad countries

Kvalita povrchovej vody vo Višehradskej štvorke
Anotace:
Táto práca hodnotí kvalitu povrchovej vody v krajinách Višehradskej štvroky a to v Slovenskej Republike, Českej Republike, Poľsku a Maďarsku. Dáta pre túto prácu boli získané z vedeckých publikácií, článkov a výzkumu. Ciele tejto práce sú zhodnotenie kvality povrchovej vody v každej z krajín na základe posledných dostupných dát, hodnotenie implementácie plánov na zlepšenie kvality povrchovej vody a …více
Abstract:
This study evaluates the quality of the surface water in Visegrad countries as in Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary. The data for this study was obtained from scientific publications, articles, and research. Aim of this thesis is evaluating water quality in each country from last available data; reviewing implementation enforced to improve surface water quality and defining changes in surface …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies