Petra Lančaričová

Bakalářská práce

Surface water quality in Visegrad countries

Kvalita povrchové vody ve Visegrádskích zemích
Anotace:
Tato studie hodnotí kvalitu povrchových vod v zemích Visegrádské čtyřky jako v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Data pro tuto studii byla získána z vědeckých publikací, článků a výzkumu. Hlavní poznatky byly získány z výzkumných a sekundárních dat. Výsledek této studie porovnává kvalitu povrchových vod ve skupině Visegrádské aliance a navrhuje doporučení ke zlepšení kvality vody …více
Abstract:
This study evaluates the quality of the surface water in Visegrad countries as in Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary. The data for this study was obtained from scientific publications, articles, and research. Main findings were derived from research and secondary data. The result of this study compares the quality of the surface water in Visegrad alliance group and suggests recommendations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií