MgA. Hana Volkmerova, Ph.D.

Disertační práce

Loutky jako edukační nástroj. Potenciál dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami (s terapeutickými účinky)

Puppets as an educational tool. The potential of drama educational lessons with puppets (with therapeutic effects)
Anotace:
Práce řeší otázky spojené s využitím loutek a loutkového divadla jako prostředků k výchově a vzdělávání ve specifických lekcích vytvářených na principech dramatického umění. Teoretická část práce se zabývá zasazením tohoto typu výchovně-vzdělávacích lekcí do širších oborových kontextů. K analýze dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami pro skupiny dětí se sluchovým postižením, mentálním …více
Abstract:
The work solves the issues associated with the use of puppets and puppet performance as a means of education and training in specific lessons created on the principles of drama art. The theoretical part deals with the use of this type of educational lessons in broader professional contexts. To analyze the drama educational sessions with puppets for a group of children with hearing impairments, mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Zoja Mikotová
  • Oponent: prof. PhDr. Silva Macková, prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/aovoj/