Ing. Adriána Grajciarová

Bakalářská práce

EUROPE 2020 a strategické řízení v oblasti rozvoje lidského kapitálu

EUROPE 2020 and strategic management within the human capital development
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “EUROPE 2020 and strategic management within the human capital development” is to analyze main strategic documents of chosen European Union member countries and corresponding tools of strategic management with the priorities defined by the document Europe 2020. First part is concentrated on main concepts definition. Second chapter deals with description of tools of …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Europe 2020 a strategické riadenie v oblasti rozvoja ľudského kapitálu” je skúmanie súladu hlavných strategických dokumentov vybraných členských státov EU a příslušných nástrojov strategického riadenia s prioritami definovanými dokumentom Európa 2020. Prvá kapitola sa venuje popisu ťažiskových pojmov. V druhej kapitole je popis nástrojov stratégie Európa 2020 v oblasti rozovoja …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.