Theses 

EUROPE 2020 a strategické řízení v oblasti rozvoje lidského kapitálu – Ing. Adriána Grajciarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Ing. Adriána Grajciarová

Bachelor's thesis

EUROPE 2020 a strategické řízení v oblasti rozvoje lidského kapitálu

EUROPE 2020 and strategic management within the human capital development

Abstract: The goal of the submitted thesis: “EUROPE 2020 and strategic management within the human capital development” is to analyze main strategic documents of chosen European Union member countries and corresponding tools of strategic management with the priorities defined by the document Europe 2020. First part is concentrated on main concepts definition. Second chapter deals with description of tools of Europe 2020 strategy in the area of human capital development and its comparison with Lisbon strategy. In the third and forth chapter specific chosen countries are being analysed.

Abstract: Cieľom bakalárskej práce „Europe 2020 a strategické riadenie v oblasti rozvoja ľudského kapitálu” je skúmanie súladu hlavných strategických dokumentov vybraných členských státov EU a příslušných nástrojov strategického riadenia s prioritami definovanými dokumentom Európa 2020. Prvá kapitola sa venuje popisu ťažiskových pojmov. V druhej kapitole je popis nástrojov stratégie Európa 2020 v oblasti rozovoja ľudského kapitálu a jej následné porovnanie s Lisabonskou stratégiou. V tretej a štvrtej kapitole sa venujem analýze konkrétnych vybraných krajín.

Kľúčové slová: Európa 2020, stratégia, ľudský kapitál, Európska únia, Lisabonská stratégia, Švédsko, Maďarsko, Holandsko, Grécko

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 22:53, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz