Anna Ročková

Bakalářská práce

Dětský divák a specifika jeho vnímání divadelního jazyka

Children's spectator and his perception of the theatrical language
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou předškolního věku a specifiky vnímání dítěte v tomto věku s ohledem na divadlo pro děti a jeho diváctvo. Taktéž se zabývá pojmem divadelní metafora a zkoumá možnosti divadelní metafory na jevišti určené dětskému divákovi předškolního věku a to na konkrétní inscenaci Tamtadarova dobrodružství
Abstract:
The bachelor ́s thesis deals with main characteristics of preschool age and specifics of child perception and about how children work as a theater audience. It also deals with the concept of theater metaphor and explores the possibilities of theatrical metaphor on a stage designed for a child's preschool audience, and on the concrete production of Tamtadar's adventure the play for children of preschool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Magdaléna Lípová
  • Oponent: MgA. Miroslav Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/gwhjy/