Bc. Tamara Psotová

Bachelor's thesis

Platobná bilancia a jej dopad na menový kurz

Balance of payments and its impact on exchange rate
Abstract:
The aim of my thesis is the analysis of impacts of development of the balance of payments on the development of the exchange rate. Using the data of the National Bank of Slovakia we will try to analyze, how the development of individual accounts of the balance of payments were impacting on the exchange rate Skk. The work is divided into three chapters. In the first chapter we determine basic concepts …viac
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je analýza dopadov vývoja platobnej bilancie na výmenný kurz krajiny. Pomocou údajov Národnej banky Slovenska budeme analyzovať, ako vplýval vývoj jednotlivých účtov platobnej bilancie na výmenný kurz Skk. Práca je rozdelená na 3 kapitoly. V prvej kapitole vymedzíme základné pojmy súvisiace s platobnou bilanciou a charakterizujeme jej zloženie a štruktúru. Druhá kapitola …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK