Mgr. Ladislava Nováková, Ph.D.

Disertační práce

Styly učení dospělých studentů anglického jazyka a jejich studijní výsledky

The learning styles of adult learners of english and their examination results
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou stylů učení dospělých studentů anglického jazyka (zaměstnanců Armády České republiky) v korelaci s jejich úspěšností / neúspěšností u závěrečné zkoušky z anglického jazyka podle STANAG 6001. Styly učení vychází z osobnosti jedince, tedy z kombinace jeho osobnostních rysů (typů) a jsou dále závislé na kvalitativní úrovni mnoha složek kognitivního stylu jedince …více
Abstract:
The thesis deals with the learning styles of adult learners of English (employees of the Army of the Czech Republic), in relation to their success/failure in the final STANAG 6001 English language exams. The learning styles are based on an individual’s personality, which is a combination of their personality traits (types) and also depend on the level and quality of many components of an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Lojová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta