Mgr. Tereza Rybárová

Master's thesis

Střet vlastnických práv při stavbě na sousedních pozemcích různého druhu

Property Rights Conflict During the Course of Construction Works on Neighbouring Building Sites of Various Kinds
Abstract:
Téma této práce úzce souvisí s římskou zásadou "superficies solo cedit". Zabývala jsem se zejména řešením střetu vlastnických práv při stavbě na sousedních pozemcích, kdy jsem vycházela z konkrétního případu střetu vlastnických práv, který jsem se pokusila vyřešit. Základním předpokladem k tomu, aby stavebník mohl realizovat zamýšlenou stavbu je, že stavebník má oprávnění na pozemku stavět. Pokud tento …more
Abstract:
In my final thesis I tried to solve a particular case of the property rights conflict during the construction works on the neighbouring building sites of various kinds, where the piece of land is understood as a functional utilization for a land-use planning. The building realization (it is irrelevant if construction is permitted or it is not permitted according to the Building Act) on the land, to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2009
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law