Bc. Lenka Korbelová

Bakalářská práce

Krása bez věkového limitu - analýza Kampaně za skutečnou krásu

Beauty without an age limit - Campaign for real beauty analysis
Anotace:
Bakalářská práce Krása bez věkového limitu se zabývá otázkou krásy ve stáří. Zkoumá krásu starších žen skrze Kampaň za skutečnou krásu. V současnosti je krása žen spojována s mládím a štíhlostí a pojem stáří se ve spojení s krásou téměř nevyskytuje. Tato práce hledá krásu i ve stáří a ukazuje alternativu současnému diskurzu krásy. Zdroje krásy u starších lidí jsou zkoumány skrze internetovou diskusi …více
Abstract:
A Bachelor’s thesis Beauty without an age focuses on a question of beauty in an old age. It examines beauty of elderly women through a Campaign for real beauty. These days women’s beauty is mainly associated with being young and slim and it usually does not go together with an old age. This thesis tries to find beauty also in an old age and shows an alternative to a present view of beauty. Sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie