Bc. Veronika Křížová

Diplomová práce

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Unintended consequences of consumer behavior of people - analysis of specific marketing campaign
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí. Práce popisuje důsledky a jejich vzájemnou provázanost v komplexním systému. Cílem práce je blíže popsat a specifikovat nezamýšlené důsledky. V práci je definována komplexita a komplexní systémy a rozdělení nezamýšlených důsledků. Dále je ilustrován příklad komplexity a automobilového průmyslu. V práci je analyzována konkrétní …více
Abstract:
The theme of the diploma thesis is the unintended consequences of consumer behavior. The thesis describes the consequences and their interdependence in the complex system. The aim of the thesis is to describe and specify unintended consequences. The work defines complexity and complex systems and describes unintended consequences. Furthermore, an example of complexity and automotive industry is illustrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní