Mgr. Michaela Krpenská

Bachelor's thesis

Využití regulačních diagramů v monitoringu kvality zdravotního screeningu

Use of control charts in performance monitoring of medical screening
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje monitoringu kvality zdravotního screeningu. Screeningový program karcinomu prsu pomáhá snižovat mortalitu tohoto onemocnění. K průběžnému monitorování kvality screeningového programu byly vyvinuty indikátory kvality. Jsou to odhady kvality screeningového testu nebo screeningového procesu, senzitivita testu je zastoupena detekční mírou a specificitu testu zastupuje podíl …more
Abstract:
A performance monitoring of a medical screening is studied in this thesis. A mortality of breast cancer could be lowered by a screening programme. Performance indicators were developed for continuous performance monitoring of the screening programme. These are estimates of screening test or screening process performance; sensitivity is represented by the detection rate, and specificity is represented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta