Bc. Veronika Rázusová

Bakalářská práce

The Malady of Marriage in Jhumpa Lahiri's Work

The Malady of Marriage in Jhumpa Lahiri's Work
Anotace:
Účelom tejto práce je predstaviť prístup Jhumpy Lahiriovej k romantickým vzťahom a to hlavne k inštitúcii manželstva. Práca ukazuje, že Lahiriová popisuje manželstvo ako akýsi druh choroby so sprievodnými symptómami, ako je zlyhanie komunikácie, odcudzenie, izolácia a nedostatok starostlivosti. Cieľom práce je ilustrovať Lahiriovej opis choroby manželstva v indických manželstvách v zbierke poviedok …více
Abstract:
The purpose of this study is to introduce the Jhumpa Lahiri’s manner of approaching the romantic relationships, in particular the institution of marriage. The thesis then proposes that Lahiri shows marriage as some kind of malady with accompanying symptoms, such as breaking down of communication, alienation, isolation and lack of care. The aim of the thesis is to illustrate the Lahiri’s portrayal of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma