Bc. Linda Krejčíková

Bachelor's thesis

Vliv reklamy na konzumaci spotřebitele

The Influence of Advertisements on Consumers
Anotácia:
Reklama je součástí každodenního života a díky ní nabýváme dojmu, že víme, co je moderní a co se patří. Reklamní sdělení nám poskytuje mnoho informací o produktech, značkách a dokáže měnit naše vnitřní postoje a chování. Každá firma chce mít takovou reklamní strategii, která by oslovila co nejvíce zákazníků. To je i případ firmy McDonald´s, která má na trhu výsadní postavení. Tato bakalářská práce …viac
Abstract:
Advertisement is a part of our daily life and that´s why we regain consciousness that we know what´s modern and felicitous. Advertising message provides us much information about products, brands and it can changes our inner attitude and behaviour. Every company wants to have a good advertising strategy to gain the most possible of customers. That´s case of McDonald´s Company, which has a leading position …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Eva Klánová
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze