Ing. Petr KORČÁK

Bakalářská práce

Výukový modul pro předmět mikropočítače: řízení a měření otáček stejnosměrného motoru

Educational module for microcontrollers course: DC motor control and RPM measurement
Anotace:
Cílem práce bylo vytvořit modul pro připojení k vývojovému kitu M68EVB908GB60, který bude sloužit při výuce programování mikropočítače HCS08. Modul umožňuje řízení otáček stejnosměrného elektromotoru a současně snímání otáček pomocí mikropočítače. Teoretická část seznamuje se čtyřmi tématy pro vyřešení práce, jako jsou základní pojmy, mikropočítač, programování a řízení stejnosměrného elektromotorku …více
Abstract:
The aim of this work is to create a module for connecting development kit M68EVB908GB60, which shall be used in education of programming microcontrollers HCS08. Module will make it possible to control speed of a DC motor and at the same time measuring the rotation speed with the microcontroller. The theoretic part explains four topics for a solution of this work, as are some basic concepts, a microcomputer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007
Zveřejnit od: 25. 5. 2007
Identifikátor: 3287

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Jan Dolinay

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORČÁK, Petr. Výukový modul pro předmět mikropočítače: řízení a měření otáček stejnosměrného motoru. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.