Ing. Radka Zemová, Ph.D.

Doctoral thesis

The cellular and molecular mechanisms of polar auxin transport in Arabidopsis thaliana

The cellular and molecular mechanisms of polar auxin transport in Arabidopsis thaliana
Anotácia:
Vývoj rostlin úzce závisí na vnitrobuněčném transportu a distribuci auxinu. Rostlinný hormon auxin (indol-3-octová kyselina) je transportován z buňky do buňky za spoluúčasti auxinových vnašečů [AUXIN-RESISTANT1 (AUX1)] a vynašečů [PIN-FORMED (PIN)], jejichž polární vnitrobuněčná lokalizace určuje směr auxinového toku. Značné úsilí bylo věnováno studiu mechanizmu polárního transportu auxinu, nicméně …viac
Abstract:
The development of plant body depends on the intercellular transport and distribution of the plant signalling molecule, phytohormone auxin. Auxin (indole-3-acetic acid) is directionally transported from cell to cell by the action of specific auxin influx [AUXIN-RESISTANT1 (AUX1)] and efflux [PIN-FORMED (PIN)] transport regulators, whose polar, subcellular localizations are influencing the directionality …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jiří Friml, Dr.
  • Oponent: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D., Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology