Bc. Jozef Seman

Bakalářská práce

Spotrebiteľské úvery poskytované nebankovými inštitúciami

Consumer loans provided by non-bank financial companies
Abstract:
My thesis is focused on consumer loans provided by non-banking financial companies. The main aim is to show advantages and disadvatages of consumer loans provided by non-banking companies under analysis of provide terms. The analysis is aimed to comparison of consumer loans provided by banks and non-banking companies.
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na spotrebiteľské úvery poskytované nebankovými spoločnosťami. Hlavným cieľom je na základe analýzy podmienok poskytovania spotrebiteľských úverov poukázať na výhody a nevýhody spotrebiteľských úverov poskytovaných nebankovými inštitúciami. Analýza sa zameriava na porovnanie spotrebiteľských úverov poskytovaných bankami a nebankovými spoločnosťami.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK