Bc. Zuzana Urbancová

Diplomová práce

Kyberšikana v pedagogickém kontextu

Cyberbullying in a pedagogical context
Anotace:
Tato práce pojednává o kyberšikaně a o tom, jak špatně může dopadnout, neřeší-li se správně. Teoretická část se zabývá tím, co to kyberšikana je a jak se liší od tradiční šikany, v jakém prostředí probíhá, jaké jsou její projevy, typy a aktéři, jaké může mít dopady, jak se s ní vyrovnat, jak se jí bránit a v nejlepším případě, jak jí předejít. Empirická část je pak rozdělena na dvě části. První část …více
Abstract:
This thesis is about cyberbullying and how badly it can end unless it is solved correctly. The theoretical part deals with what is cyberbullying and how it is different from traditional bullying, in which environment the cyberbullying takes place, what are its manifestations, types and actors, what impact it can have, how to deal with it and in the best case, how to prevent it. The empirical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta