Bc. Žaneta Voldánová

Master's thesis

Relatable Group Writing in Teaching Writing to Young Learners and Its Influence on Their Approach to Writing

Relatable Group Writing in Teaching Writing to Young Learners and Its Influence on Their Approach to Writing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výukou psaní v angličtině na základní škole pomocí k autorům se vztahujícího skupinového psaní. Jedná se o proces psaní ve skupině, v němž o sobě každý člen skupiny poskytne nějaké informace, které jsou poté do textu začleněny. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část se zaobírá především výukou psaní, jak obecně, tak se zaměřením na skupinovou …more
Abstract:
The master’s thesis deals with teaching writing in English to learners at lower secondary school through relatable group writing, a process of group writing in which each member of the group provides some personal information, which is then incorporated into the piece of writing. The thesis consists of a theoretical part and an empirical part. The theoretical part concerns especially teaching writing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: M.A. Ailsa Marion Randall

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta