MVDr. Leoš Landa, Ph.D.

Diplomová práce

Psychické poruchy u lidí závislých na psychostimulanciích a THC; možnosti a meze psychoterapie

Mental disorders in people addicted to psychostimulants and THC; possibilities and limits of psychotherapy
Anotace:
Psychostimulancia, zejména pervitin a konopné drogy obsahující 9 – Δ tetrahydrokanabinol (THC) představují v našich podmínkách nejvíce zneužívané drogy. Závislost na pervitinu a THC s sebou kromě výskytu psychických poruch přináší také riziko vzniku somatických komplikací a významný je i přesah do oblasti sociální. Z těchto důvodů je v poslední době věnována problematice návykových látek a drogově …více
Abstract:
Psychostimulants, particularly pervitin and cannabinoid drugs containing 9 – Δ tetrahydrocannabinol (THC) represent in our country the most frequently abused drugs. Pervitin and THC addiction brings beside occurrence of mental disorders also a risk of somatic complications and it is also associated with negative social consequences. For these reasons large attention is paid both to the problems of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta